قیمت کورین هانکس

قیمت کورین هانکس
قیمت کورین هانکس

قیمت کورین هانکس (Hanex Solid Surface)

اگر قصد خرید ورق کورین هانکس را دارید و به دنبال استعلام قیمت و مشاهده کدها و طرح های سنگ مصنوعی هانکس هستید، در این بخش تلاش کرده ایم که قیمت روز سنگ کورین هانکس را جمع آوری و در اختیار شما قرار دهیم.

تلاش بر این بوده است که قیمت های ارائه شده در جدول زیر ، کاملا به روز باشد. اما به دلیل تغییر مداوم قیمت ها ، سعی کنید نسبت به استعلام قیمت روز از شرکت کورین آبان اقدام نمایید:

۰۹۱۲-۸۸۶۶-۷۸۰

۰۹۱۲-۴۶۳۰-۳۶۵

اگر قیمتی برای یک کد سنگ ارائه نشده است ، به معنای عدم موجودی سنگ در انبار مرکزی شرکت هانکس می باشد. قیمت های ارائه شده مربوط به بهار سال ۱۳۹۹ می باشند. برای بزرگنمایی و مشاهده طرح و ظاهر سنگ کورین هانکس ، کافی است بر روی تصویر مربوط به هر سنگ کلیک نمایید.

سمپل کورین هانکس ALASKA-HL-055سنگ هانکس کد ALASKA-HL-055طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس ALBESCENT-S-106سنگ هانکس کد ALBESCENT-S-106طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد Blackbeat D 028سنگ هانکس کد Blackbeat D 028طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۵۷۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد COPPER BLACK B 040سنگ هانکس کد COPPER BLACK B 040طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۱۰,۶۶۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد CREAM CHEESE D 046سنگ هانکس کد CREAM CHEESE D 046طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد CUBIC IVORY C 002سنگ هانکس کد CUBIC IVORY C 002طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد CUBIC NEBULOUS C 008 3 سنگ هانکس کد CUBIC NEBULOUS C 008 3طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد CUBIC WHITE C 001سنگ هانکس کد CUBIC WHITE C 001طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۵۷۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد DESERT CASTLE GAR 006سنگ هانکس کد DESERT CASTLE GAR 006طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۷,۲۰۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد ELDORADO T 001سنگ هانکس کد ELDORADO T 001طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۵۷۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد FANTASIA M 002سنگ هانکس کد FANTASIA M 002طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد Florida Beach B 032سنگ هانکس کد Florida Beach B 032طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۱۰,۶۶۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد GLASS BLACK T 041سنگ هانکس کد GLASS BLACK T 041طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد Goldbrown D 003سنگ هانکس کد Goldbrown D 003طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۵۷۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس HAZELNUT T 049سنگ هانکس HAZELNUT T 049طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد Ivory S 004سنگ هانکس کد Ivory S 004طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۵۷۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد LUT DESERT D 047سنگ هانکس کد LUT DESERT D 047طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۵۷۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد MACASSAR BL 209سنگ هانکس کد MACASSAR BL 209طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد MIST D 007 3سنگ هانکس کد MIST D 007طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۵۷۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد NIGHT GLEAM P 005سنگ هانکس کد NIGHT GLEAM P 005طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۵۷۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد OSLO WHITE B 012سنگ هانکس کد OSLO WHITE B 012طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۱۰,۶۶۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد Pure Arctic T 021سنگ هانکس کد Pure Arctic T 021طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۵۷۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد SAND BANK D 009 3سنگ هانکس کد SAND BANK D 009طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۵۷۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد Silverstone D 001سنگ هانکس کد Silver stone D 001طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۵۷۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد Silverwhite D 024سنگ هانکس کد Silver white D 024طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۵۷۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سنگ هانکس کد White S 008 Nسنگ هانکس کد White S 008 Nطول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۵۷۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس AQUEOUS-S-014سنگ هانکس کد AQUEOUS-S-014طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس AQUEOUS-S-014سنگ هانکس کد AQUEOUS-S-014طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس ARCADIA-S-110سنگ هانکس کد ARCADIA-S-110طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس ARDOSIA-ST-104سنگ هانکس کد ARDOSIA-ST-104طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۶,۳۲۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس ATHENA-GAD-051سنگ هانکس کد ATHENA-GAD-051طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس CARAMEL-DRIZZLE-ST-205سنگ هانکس کد CARAMEL-DRIZZLE-ST-205طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس CELADON-BL-002سنگ هانکس کد CELADON-BL-002طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس CHARDON-S-107سنگ هانکس کد CHARDON-S-107طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس CHESTNUT-HL-601سنگ هانکس کد CHESTNUT-HL-601طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس CLARA-ST-101سنگ هانکس کد CLARA-ST-101طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس COCOA-VINE-T-104سنگ هانکس کد COCOA-VINE-T-104طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس COLDSTONE-T-098سنگ هانکس کد COLDSTONE-T-098طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس COTTONWOOD-HL-607سنگ هانکس کد COTTONWOOD-HL-607طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس D-104_GRAVITYسنگ هانکس کد D-104_GRAVITYطول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس EASNY-BUTTER-T-202سنگ هانکس کد EASNY-BUTTER-T-202طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس ECLIPSE-HL-039سنگ هانکس کد ECLIPSE-HL-039طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس EMPIRE-S-108سنگ هانکس کد EMPIRE-S-108طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس ENP-HAMPTON-T-501سنگ هانکس کد ENP-HAMPTON-T-501طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس ENP-SAND-S-105سنگ هانکس کد ENP-SAND-S-105طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس EP-WHITE-S-104سنگ هانکس کد EP-WHITE-S-104طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس FLAXEN-BL-202سنگ هانکس کد FLAXEN-BL-202طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس FOLIAGE-TRAIL-T-103سنگ هانکس کد FOLIAGE-TRAIL-T-103طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس GAIA-GAD-053سنگ هانکس کد GAIA-GAD-053طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس GOLD-BROWN-HL-023سنگ هانکس کد GOLD-BROWN-HL-023طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس GRENICIO-ST-106سنگ هانکس کد GRENICIO-ST-106طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس GREY-S-006سنگ هانکس کد GREY-S-006طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس HAVANA-SAND-HL-703سنگ هانکس کد HAVANA-SAND-HL-703طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس HAZELNUT-HL-604سنگ هانکس کد HAZELNUT-HL-604طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس H-CLOUDY-HL-048سنگ هانکس کد H-CLOUDY-HL-048طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس HELENA-GAD-052سنگ هانکس کد HELENA-GAD-052طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس HELSINKI-B-031سنگ هانکس کد HELSINKI-B-031طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس HESTIA-T-213سنگ هانکس کد HESTIA-T-213طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس HIDDEN-GLEN-T-102سنگ هانکس کد HIDDEN-GLEN-T-102طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس HYDRA-S-013سنگ هانکس کد HYDRA-S-013طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس IVORY-HL-002سنگ هانکس کد IVORY-HL-002طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس IVY-STAR-T-229سنگ هانکس کد IVY-STAR-T-229طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس M 003 REDسنگ هانکس کد M 003 REDطول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس MARELINHO-ST-102سنگ هانکس کد MARELINHO-ST-102طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس MARRON-ST-204سنگ هانکس کد MARRON-ST-204طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس M-BLACK-M-007سنگ هانکس کد M-BLACK-M-007طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس MERINO-GREY-B-036سنگ هانکس کد MERINO-GREY-B-036طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس METAL-GREY-P-002سنگ هانکس کد METAL-GREY-P-002طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس MICA-BL-252سنگ هانکس کد MICA-BL-252طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس MIST-HL-027سنگ هانکس کد MIST-HL-027طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس MONT-BLANC-BL-213سنگ هانکس کد MONT-BLANC-BL-213طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس MORENO-ST-105سنگ هانکس کد MORENO-ST-105طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس MOUNTAIN-FROST-BL-256سنگ هانکس کد MOUNTAIN-FROST-BL-256طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس NANTUCKET-D-101سنگ هانکس کد NANTUCKET-D-101طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس NEBULA-S-109سنگ هانکس کد NEBULA-S-109طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس NEO-WHITE-HL-003سنگ هانکس کد NEO-WHITE-HL-003طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس N-ORANGE-M-005سنگ هانکس کد N-ORANGE-M-005طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس NUBLADO-ST-103سنگ هانکس کد NUBLADO-ST-103طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس N-YELLOW-M-006سنگ هانکس کد N-YELLOW-M-006طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس OMEGA-GAD-050سنگ هانکس کد OMEGA-GAD-050طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس OSLO-WHITE-B-012سنگ هانکس کد OSLO-WHITE-B-012طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس RHAPSODY-D-105سنگ هانکس کد RHAPSODY-D-105طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس RICECOOKIE-T-068سنگ هانکس کد RICECOOKIE-T-068طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس ROMANO-ST-201سنگ هانکس کد ROMANO-ST-201طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس SANDBANK-HL-028سنگ هانکس کد SANDBANK-HL-028طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس SEASHORE-D-102سنگ هانکس کد SEASHORE-D-102طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس SEAWAY-BL-204سنگ هانکس کد SEAWAY-BL-204طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس SEDIMENTARY-BL-205سنگ هانکس کد SEDIMENTARY-BL-205طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس SILK-VIVIAN-T-204سنگ هانکس کد SILK-VIVIAN-T-204طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس SILKWOOD-BL-203سنگ هانکس کد SILKWOOD-BL-203طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس SILVERSTONE-HL-021سنگ هانکس کد SILVERSTONE-HL-021طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس SLATE-GREY-BL-206سنگ هانکس کد SLATE-GREY-BL-206طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس SOLARIS-P-004سنگ هانکس کد SOLARIS-P-004طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس STEEL-S-022سنگ هانکس کد STEEL-S-022طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس TOFFEE-CRUNCH-T-500سنگ هانکس کد TOFFEE-CRUNCH-T-500طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس TWISTER-BL-017سنگ هانکس کد TWISTER-BL-017طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس ULTRA-WHITE-S-101سنگ هانکس کد ULTRA-WHITE-S-101طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس UNICON-T-212سنگ هانکس کد UNICON-T-212طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس WALNUT-CANYON-G-101سنگ هانکس کد WALNUT-CANYON-G-101طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس WALNUT-ST-202سنگ هانکس کد WALNUT-ST-202طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس WHEAT-FIELD-T-101سنگ هانکس کد WHEAT-FIELD-T-101طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس WHITE-HL-001سنگ هانکس کد WHITE-HL-001طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس YURI-GREY-RE-005سنگ هانکس کد YURI-GREY-RE-005طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید
سمپل کورین هانکس ZEPHYR-D-050سنگ هانکس کد ZEPHYR-D-050طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ضخامت : ۱.۲

– میلیون تومانتماس بگیرید

مختصری در رابطه با سنگ کورین هانکس Hanex Solid Surface

برند سنگ مصنوعی هانکس یا به عبارت صحیح تر سطح سخت هانکس ، یک برند کره ای است که توسط شرکت هیوندای تولید می شود. در واقع شرکت هیوندا به عنوان شرکت مادر زیر مجموعه های زیادی دارد که یکی از آنها برند سنگ مصنوعی هانکس است. جالب است بدانید که زیر برند تولید کننده سنگ مصنوعی کوارتز در شرکت هیوندا با نام هانستون شناخته می شود.

از نظر سطح کیفی ، سنگ کورین هانکس در درجه بالایی قرار دارد. در واقع سنگ کورین هانکس به لحاظ کیفیت یکی از بهترین و مرغوب ترین سنگ های مصنوعی موجود در بازار دنیاست.

اگر با برندهای کره ای تولید کننده سنگ کورین آشنا باشید، حتما نام کورین ال جی (کورین هایمکس ال جی) و کورین سامسونگ (کورین لوته – کورین استارون) به گوشتان خورده است. کورین هانکس به لحاظ کیفیت و استاندارد ، با این برندها که مرغوب ترین برندهای جهانی هستند رقابت می کند.

بنابراین اگر به دنبال خرید ورق کورین با کیفیت بالا هستید، کورین هانکس می تواند آن چیزی باشد که به دنبال آن هستید.

اگر قصد خرید ورق کورین هانکس ، استعلام قیمت کورین هانکس و یا سفارش اجرای این سنگ بر روی سطوح مختلف نظیر صفحه کابینت آشپزخانه و … را دارید، می توانید با شرکت کورین آبان در تماس باشید.

۰۹۱۲-۸۸۶۶-۷۸۰

۰۹۱۲-۴۶۳۰-۳۶۵

 

شرکت کورین آبان

مجری انواع سنگ های مصنوعی کورین و کوارتز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top