قیمت کورین سوپر استون

قیمت کورین سوپر استون
قیمت کورین سوپر استون

قیمت کورین سوپر استون

در این بخش می توانید قیمت کورین سوپر استون یا همان کورین فابریون را مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تلاش بر این است که قیمت های ارائه شده کاملا به روز باشند. اما پیشنهاد می کنیم جهت استعلام قیمت روز حتما با ما در تماس باشید.

کورین سوپر استون یک برند ایرانی است که محصول شرکت گرانیت سازان پارس می باشد و در بازار با نام کورین فابریون نیز شناخته می شود. در بین سنگ های مصنوعی کورین موجود در بازار ایران ، کورین سوپر استون را می توان یکی از با کیفیت ترین ها دانست. اگر قرار باشد در بین برندهای کورین ایرانی ما به مشتریان چند برند را پیشنهاد کنیم، حتما یکی از آنها سوپر استون خواهد بود و این به دلیل کیفیت بالای این سنگ مصنوعی است.

اگر قصد خرید کورین سوپر استون را دارید، می توانید از طریق جدول زیر هم طرح و عکس سنگ را مشاهده نمایید و هم قیمت روز  و ابعاد آن را ببینید.

توجه : با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار و تعیین قیمت سنگ کورین بر اساس نرخ ارز، لطفا جهت استعلام قیمت روز سنگ کورین با شرکت کورین آبان در تماس باشید:

۰۹۱۲-۸۸۶۶-۷۸۰

۰۹۱۲-۴۶۳۰-۳۶۵

برای بزرگ نمایی و مشاهده سنگ بر روی تصویر کلیک نمایید. قیمت ها ارائه شده مربوط به تیر ماه ۱۳۹۹ می باشند.

تصویر سنگ سوپر استوننام و کد سنگ کورین سوپراستونقیمت سنگابعاد (بر حسب سانتیمتر)موجودی
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) PW101 (2)کورین سوپر استون (فابریون) PW1013,390,000 میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 210کورین سوپراستون (فابریون) ۲۱۰۳,۳۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 220کورین سوپراستون (فابریون) ۲۲۰۳,۷۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) ss240کورین سوپر استون (فابریون) ss2403,390,000 میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 300کورین سوپراستون (فابریون) ۳۰۰۳,۷۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 303کورین سوپراستون (فابریون) ۳۰۳۳,۳۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 601کورین سوپراستون (فابریون) ۶۰۱۴,۱۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 603کورین سوپراستون (فابریون) ۶۰۳– میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 851کورین سوپراستون (فابریون) ۸۵۱– میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 911کورین سوپراستون (فابریون) ۹۱۱۴,۱۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 941کورین سوپراستون (فابریون) ۹۴۱۴,۱۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1001کورین سوپراستون (فابریون) ۱۰۰۱۳,۷۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1040کورین سوپراستون (فابریون) ۱۰۴۰۳,۷۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1050کورین سوپراستون (فابریون) ۱۰۵۰۳,۳۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1080کورین سوپراستون (فابریون) ۱۰۸۰۳,۳۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1084کورین سوپراستون (فابریون) ۱۰۸۴۳,۷۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1107کورین سوپراستون (فابریون) ۱۱۰۷۳,۷۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1112کورین سوپراستون (فابریون) ۱۱۱۲– میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1150کورین سوپراستون (فابریون) ۱۱۵۰۳,۷۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1160کورین سوپراستون (فابریون) ۱۱۶۰۳,۳۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1161سمپل کورین سوپراستون (فابریون) ۱۱۶۱۳,۳۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1170کورین سوپراستون (فابریون) ۱۱۷۰۳,۷۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1318کورین سوپراستون (فابریون) ۱۳۱۸– میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1319کورین سوپراستون (فابریون) ۱۳۱۹۳,۳۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1320کورین سوپراستون (فابریون) ۱۳۲۰۳,۳۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1430کورین سوپراستون (فابریون) ۱۴۳۰۳,۷۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1610کورین سوپراستون (فابریون) ۱۶۱۰۳,۷۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 1640کورین سوپراستون (فابریون) ۱۶۴۰۳,۷۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) 5020کورین سوپر استون (فابریون) ۵۰۲۰۳,۷۹۰,۰۰۰ میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) CI601کورین سوپر استون (فابریون) CI6014,190,000 میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) crstall-iceکورین سوپر استون (فابریون) crstall-ice– میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) cs210کورین سوپر استون (فابریون) cs2103,390,000 میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) DN301 (2)کورین سوپر استون (فابریون) DN3013,790,000 میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) GS230 (2)کورین سوپر استون (فابریون) GS2303,390,000 میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) GS900کورین سوپر استون (فابریون) GS900– میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) GS930کورین سوپر استون (فابریون) GS930– میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) GS940کورین سوپر استون (فابریون) GS9404,190,000 میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) GS960کورین سوپر استون (فابریون) GS960– میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) PAB100کورین سوپر استون (فابریون) PAB100– میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) pd130کورین سوپر استون (فابریون) pd130– میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) PR401 (2)کورین سوپر استون (فابریون) PR4013,790,000 میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید
سمپل کورین سوپراستون (فابریون) SR410کورین سوپر استون (فابریون) SR4104,190,000 میلیون تومان

طول : ۳۶۸

عرض : ۷۶

ارتفاع : ۱.۲

تماس بگیرید

 

بررسی ویژگی ها ، مزایا و معایب سنگ کورین سوپر استون (فابریون)

همانطور که پیش از در رابطه با سنگ کورین سوپر استون گفتیم ، در بین برندهای ایرانی سنگ کورین سوپر استون یا همان کورین فابریون یکی از با کیفیت ترین برندهاست. شاید مرغوبیت و رعایت استاندارد ها در این برند سنگ مصنوعی ایرانی به پای برندهای با کیفیت و درجه یک کره ای نظیر سامسونگ ، ال جی و هانکس نرسد، اما قطعا در بین برندهای ایرانی ، سوپر استون یکی از مرغوب ترین هاست.

ویژگی های سنگ سوپر استون مانند تمامی صفحات کورین را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • مقاومت بسیار خوب در برابر نفوذ آب : سنگ کورین به دلیل ماهیتی که دارد در برابر آب کاملا مقاوم است و به همین دلیل برای سطوحی که آب ریزی زیادی بر روی آنها وجود دارد، بسیار مناسب هستند.
 • مقاومت در برابر حرارت: مطابق استاندارد سنگ کورین در برابر حرارت تا دمای ۲۲۰ درجه باید مقاوم باشد. اما پیشنهاد ما به شما این است که از قرار دادن اجسام داغ بر روی سنگ به صورت مستقیم خودداری نمایید.
 • مقاومت در برابر خط و خش پذیری : سنگ کورین در برابر خط و خش پذیری مقاومت خوبی دارد اما این به معنای آن نیست که خط و خش بر روی سطح آن ایجاد نمی شود!
 • قابلیت رفع خط و خش : سنگ کورین، چه برندهای ایرانی و چه خارجی این قابلیت را دارند که با سمباده و پولیش تمامی خط و خش های بوجود آمده روی سطوح را برطرف نمایند.
 • قابلیت ترمیم و تعمیر : سنگ کورین این قابلیت را دارد که چنانچه دچار شکستگی و ترک خوردگی شود، آن مانند روز اول ترمیم نمود.
 • قابلیت اجرای بدون درز: یکی از بزرگترین ویژگی های سنگ کورین این است که می توان محل اتصال قطعات سنگ کورین را به طور کامل از بین برد بدون اینکه در هیچ جای صفحه درزی مشاهده شود.
 • تنوع طرح و رنگ : برندهای مختلف از جمله سوپر استون طرح ها و رنگ های متنوعی را در اختیار شما می گذارند و دست شما در انتخاب طرح و رنگ سنگ کورین کاملا باز خواهد بود.
 • قابلیت نظافت آسان : سنگ کورین بسیار ساده نظافت می شود و با پاک کننده های معمولی سطوح می توان سنگ کورین را تمیز نمود.

با توجه به این که سنگ کورین سوپر استون متریال مورد استفاده بر روی سطح است و با توجه به ویژگی های ذکر شده در بالا، می توان موارد کاربرد و استفاده زیر را برای سوپر استون بر شمرد:

 • صفحه کابینت ، جزیره و کانتر آشپزخانه
 • صفحه میز رستوران و کافی شاپ
 • ساخت کانتر در فضاهای اداری ، لابی ساختمان ، مطب پزشک و …
 • ساخت روشویی و ظرفشویی تمام کورین
 • صفحه زیر روشویی در سرویس های بهداشتی عمومی و …

اگر در رابطه با سنگ کورین سوپر استون و قیمت روز این سنگ سوالی دارید می توانید با کورین آبان در تماس باشید. علاوه بر این شما می توانید جهت سفارش نصب سنگ سوپر استون نیز با ما تماس بگیرید:

۰۹۱۲-۸۸۶۶-۷۸۰

۰۹۱۲-۴۶۳۰-۳۶۵

 

شرکت کورین آبان

مجری صفحات کورین و سنگ مصنوعی کوارتز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top