قیمت کورین اورانوس

قیمت کورین اورانوس
قیمت کورین اورانوس

قیمت روز کورین اورانوس

در این بخش می توانید قیمت روز کورین اورانوس را مشاهده نمایید. شرکت اورانوس از قدیمی ترین تولید کنندگان سنگ مصنوعی کورین در ایران می باشد. سنگ کورین اورانوس را می توان در دسته سنگ های کورین با کیفیت متوسط دسته بندی نمود. این سنگ ها نه مانند برندهای کره ای سامسونگ و ال جی در بالاترین سطح استاندارد قرار دارند و نه اینکه سطح کیفی شان ، پایین است. بلکه از نظر کیفیت در سطح متوسط قرار می گیرند.

لازم به ذکر است که تلاش ما بر این است که قیمت های ارائه شده کاملا به روز باشند. اما با توجه به شدت بالای نوسانات ارز، قیمت ها از طرف کارخانه تغییر می کنند. بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما پیش از هر گونه تصمیم گیری در مورد خرید و ثبت سفارش خرید و اجرا ، با شرکت کورین آبان در تماس باشید:

۰۹۱۲-۸۸۶۶-۷۸۰

۰۹۱۲-۴۶۳۰-۳۶۵

در جدول زیر می توانید لیست قیمت سنگ کورین اورانوس را بر اساس کد سنگ مشاهده نمایید. لازم به ذکر است برای بزرگنمایی و مشاهده تصویر سنگ باید بر روی تصویر سنگ کلیک نمایید:

 

تصویر سنگ کورین اورانوسکد سنگقیمت سنگ کورین اورانوسابعاد سنگ (بر حسب سانتیمتر)موجودی انبار
سنگ کورین اورانوس کد GR-104سنگ اورانوس کد GR 1042,740,000 میلیون تومان

طول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-120سنگ کورین اورانوس کد GR 1202,200,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-136سنگ کورین اورانوس کد GR 1362,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-141سنگ کورین اورانوس کد GR 1412,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-149سنگ کورین اورانوس کد GR 1492,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-150سنگ کورین اورانوس کد GR 1502,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-152سنگ کورین اورانوس کد GR 1522,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-153سنگ کورین اورانوس کد GR 1532,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-154سنگ کورین اورانوس کد GR 1542,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-155سنگ کورین اورانوس کد GR 1552,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-160سنگ کورین اورانوس کد GR 1602,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-163سنگ کورین اورانوس کد GR 1632,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR-167سنگ کورین اورانوس کد GR 1672,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-170سنگ کورین اورانوس کد GR 1702,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-171سنگ کورین اورانوس کد GR 1712,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-173سنگ کورین اورانوس کد GR 1732,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-174سنگ کورین اورانوس کد GR 1742,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-175سنگ کورین اورانوس کد GR 1752,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-176سنگ کورین اورانوس کد GR 1762,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-178سنگ کورین اورانوس کد GR 1782,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-179سنگ کورین اورانوس کد GR 1792,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-205سنگ کورین اورانوس کد GR 2052,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-206سنگ کورین اورانوس کد GR 2062,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-214سنگ کورین اورانوس کد GR 2142,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-231سنگ کورین اورانوس کد GR 2312,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-235سنگ کورین اورانوس کد GR 2352,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-236سنگ کورین اورانوس کد GR 2362,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-238سنگ کورین اورانوس کد GR 2382,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-239سنگ کورین اورانوس کد GR 2392,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-240سنگ کورین اورانوس کد GR 2402,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-241سنگ کورین اورانوس کد GR 2412,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-242سنگ کورین اورانوس کد GR 2422,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-245سنگ کورین اورانوس کد GR 2452,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-250سنگ کورین اورانوس کد GR 2502,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-280سنگ کورین اورانوس کد GR 2802,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-290سنگ کورین اورانوس کد GR 2902,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-300سنگ کورین اورانوس کد GR 3003,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-303سنگ کورین اورانوس کد GR 3033,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-304سنگ کورین اورانوس کد GR 3043,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-305سنگ کورین اورانوس کد GR 3053,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-307سنگ کورین اورانوس کد GR 3073,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-310سنگ کورین اورانوس کد GR 3103,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-321سنگ کورین اورانوس کد GR 3213,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-323سنگ کورین اورانوس کد GR 3233,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-400سنگ کورین اورانوس کد GR 4003,640,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-401سنگ کورین اورانوس کد GR 4013,640,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-402سنگ کورین اورانوس کد GR 4023,640,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-403سنگ کورین اورانوس کد GR 4033,640,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-405سنگ کورین اورانوس کد GR 4053,640,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-406سنگ کورین اورانوس کد GR 4063,640,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR-410سنگ کورین اورانوس کد GR 4103,640,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-414سنگ کورین اورانوس کد GR 4143,640,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد GR-420سنگ کورین اورانوس کد GR 4203,640,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد S-102سنگ کورین اورانوس کد S 1022,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد S-201سنگ کورین اورانوس کد S 2012,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد S-303سنگ کورین اورانوس کد S 3032,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد S-601سنگ کورین اورانوس کد S 6012,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد SP-102سنگ کورین اورانوس کد SP 102– میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ اورانوس کد SP-110سنگ کورین اورانوس کد SP 110– میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 1032,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد M 501سنگ کورین اورانوس کد M 5013,240,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد M 502سنگ کورین اورانوس کد M 5023,240,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 1432,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 1332,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 1912,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 1722,2,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 1422,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 1852,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 1442,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 1882,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 1472,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 1352,740,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 2912,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 2012,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 2342,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 2432,890,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 3023,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 3013,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 3153,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 3713,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 3723,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 3173,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 3093,140,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد M 5033,240,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید
سنگ کورین اورانوس کد GR 4083,640,000 میلیون تومانطول: ۳۶۸

عرض: ۷۶

ارتفاع: ۱.۲

تماس بگیرید

 

همچنین لازم است بدانید که از آنجایی که برند کورین میسی زیر مجموعه اورانوس می باشد اما در قالب یک برند جدا به فروش می رسد، قیمت کورین میسی را  در صفحه اختصاصی و مربوطه ارائه نموده ایم که از طریق لینک زیر می توانید قیمت کورین میسی را نیز مشاهده نمایید:

قیمت کورین میسی

شرکت کورین اورانوس بوشهر

اگر بخواهیم کمی شما را با کورین اورانوس آشنا نماییم، باید این طور بگوییم که برند کورین اورانوس یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان سنک مصنوعی کورین است. کارخانه اورانوس در استان بوشهر واقع شده است.

همانطور که بالاتر نیز اشاره شد، کورین اورانوس از نظر کیفیت در سطح متوسط قرار دارد. یعنی نه به کیفیت برندهای خارجی سنگ کورین نظیر سامسونگ است و نه در سطح کیفیت پایینی قرار دارد.

همانطور که می دانید، سنگ کورین متریال سطح است و بر روی سطوح مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله سطوح می توان به صفحه کابینت ، جزیره و کانتر آشپزخانه اشاره نمود.

 

شرکت کورین آبان

قیمت کورین اورانوس

مجری صفحات کورین و سنگ کوارتز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top